Przyczynienie obniża kwotę zadośćuczynienia z pozwu, a nie zasądzoną

Wypłata z ubezpieczenia AC za przywłaszczenie wypożyczonego auta
28 lutego, 2020

Przyczynienie obniża kwotę zadośćuczynienia z pozwu, a nie zasądzoną

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r. (sygn. III CZP 105/18) uznał, że Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa.

Sąd Najwyższy podkreślił, że ograniczenie roszczenia wskazane w podstawie faktycznej powództwa powinno być wyraźne. Powód może na przykład wyjaśnić, że wskazał w żądaniu pozwu sumę niższą z obawy przed dużymi opłatami sadowymi, z obawy przed przedawnieniem roszczeń, dla szybkości postępowania lub z innych istotnych przyczyn. W przypadku gdy w podstawie faktycznej powództwa brak takiego wyjaśnienia Sąd podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, związany jest żądaniem pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie do kwoty żądania pozwu.

Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeń reprezentowane było przed Sądem Najwyższym przez Mecenasa Pawła Janusza z Kancelarii Radców Prawnych Dybała&Janusz sp.p.

https://www.prawo.pl/prawo/przyczynienie-sie-do-szkody-obniza-kwote-wskazana-w-pozwie,399488.html